x
XI MẠ VÀNG TRANG TRÍ
XI MẠ VÀNG TRANG TRÍ

MẠ VÀNG - QUY TRÌNH XI MẠ VÀNG HÓA HỌC

1/ Sơ đồ quy trình mạ vàng

Sản phẩm cần xi mạ -- Gia công bề mặt – Rửa nước – Tẩy dầu siêu âm – Rửa nước – Tẩy dầu điện hóa – Rửa nước – Lau khô – Mạ đồng – Mạ niken – Mạ vàng – Qua keo bảo vệ bề mặt – Bao gói thành phẩm.

2/ Thuyết minh quy trình

Subscribe to XI MẠ VÀNG TRANG TRÍ