x
 Mạ đồng thau

 Mạ đồng thau

+ Xi mạ đồng lên phôi đồng thau, phôi kim loại: Để bảo vệ bề mặt, chống oxy hóa.